ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง ittipol.p@md.go.th
วันที่ร้องเรียนวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:09 น.
ผู้ร้องเรียนอ้วน
เลขประจำตัวประชาชน
Emailittipol.p@md.go.th
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามหลังคาหลบแดด และฝน ท่าเรือมหาดไทย ซอย รามคำแหง 65
รายละเอียด เรียนท่านที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าเดินทางโดยเรือเกือบทุกวันที่ท่าเรือ มหาดไทย ซึ่ง ผ่านมาหลายเดือนแล้ว ที่จะมีการปรับปรุงหลังคาท่าเรือใหม่ จนเข้าหน้าฝนแล้ว หลังคาก็ยังไม่มี ผ่านไปหลายเดือนแล้วครับ จึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งประสานงานให้เกิดหลังคาหลบแดด หลบฝนด้วยครับ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ส่วนวิศวกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 17 พฤษภาคม 2557
ผู้ตอบ:ส่วนวิศวกรรม
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:17/05/2557
รายละเอียด
กรมเจ้าท่าได้ทำการจ้างเหมาปรับปรุงท่าเรือโดยสารในคลองแสนแสบ 
ตามสัญญาเลขที่ 176/2556/พย.ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 (ครอบคลุมถึงท่าเรือมหาดไทย) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ 
ซึ่งเหตุผลของความล่าช้าเนื่องมาจากตำแหน่งติดตั้งหลังคาท่าเรือบดบังกล้อง CCTV ที่ติดตั้งไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร จึงจำเป็นต้องย้ายกล้อง CCTV เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณท่าเรือก่อนดำเนินการติดตั้งหลังคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดำเนินการย้ายตำแหน่งกล้อง CCTV
 
ขอแสดงความนับถือ
 
ส่วนวิศวกรรม กรมเจ้าท่า
โทร. 0-2234-3593

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่