ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 301

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง konrueseaman@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 08:48 น.
ผู้ร้องเรียนคนเรือผู้เดือดร้อน
เลขประจำตัวประชาชน
Emailkonrueseaman@gmail.com
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน8.การฝึกอบรม/สอบความรู้/ออก ปก. ผู้ทำการในเรือ
คำร้องเรียน/คำถามทำสรุปให้คนเรือเข้าใจง่ายๆ
รายละเอียด ช่วยทำสรุปเรื่องการเปลี่ยนตั๋วทุกอย่างและการอบรมCOP ให้คนเรืออย่างพวกผมเข้าใจง่ายๆได้ไหมครับ ขอเป็นแผนภาพ flow ว่าต้องทำอะไรบ้าง ยังไง ช่วยสรุประเบียบทุกอย่างเกี่ยวกับเปลี่ยนตั๋วให้ด้วยก็ดีนะครับ ประกาศหลายระลอกเกิน เริ่มงง โปรดเข้าใจขอบคุณครับ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักแผนงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ตอบ:สำนัก/ศูนย์/จภ.1-7/กอง
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:28/02/2560
รายละเอียด

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่