ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 302

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง konrueseaman@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09:12 น.
ผู้ร้องเรียนคนเรือผู้เดือดร้อน
เลขประจำตัวประชาชน
Emailkonrueseaman@gmail.com
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน8.การฝึกอบรม/สอบความรู้/ออก ปก. ผู้ทำการในเรือ
คำร้องเรียน/คำถามสอบถามเรื่องการสอบตั๋วสายนอกแต่มีซีเซอร์วิสสายใน
รายละเอียด ผมอยากสอบตั๋วสายนอก แต่ผมมีประวัติลงเรือแค่สายใน local ตอนนี้ผมก็สอบสายนอกไม่ได้ ผมต้องไปเสียเวลาเก็บซีเรือสายนอกใช่ไหม อยากให้เจ้าท่าออกระเบียบชดเชยซีเซอร์วิสให้กับพวกสายในอย่างพวกผมบ้าง ผมก็อยากก้าวหน้าไง หรือไม่สามารถออกระเบียบชดเชยได้ก็โปรดชี้แจงให้พวกผมด้วย พวกผมจะได้รู้ว่าชีวิตต้องทำอย่างไร ไม่ใช่ต้องคอยมาจ้องว่ารอบนี้จะมีเปลี่ยนอะไรอีก

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ฝ่ายสอบความรู้ กองมาตรฐานคนประจำเรือ
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ตอบ:สำนัก/ศูนย์/จภ.1-7/กอง
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:28/02/2560
รายละเอียด ฝ่ายสอบความรู้ กองมาตรฐานคนประจำเรือ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จะนำเรือที่มีเขตการเดินเรือเฉพาะเขต มาสอบประกาศนียบัตรฯ นั้นไม่ได้เนื่องจากข้อบังคับการสอบความรู้ปี 57 และSTOW 2010 ได้กำหนดคำนิยามของเรือว่าจะต้องเป็นเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ และเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งเท่านั้น 

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่