ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 311

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง man162507@outlook.co.th
วันที่ร้องเรียนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:40 น.
ผู้ร้องเรียนชาวบ้านหมู่ 3
เลขประจำตัวประชาชน
Emailman162507@outlook.co.th
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามใบขออนุญาตท่าเรือขาด
รายละเอียด เนื่องจากบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)สาขาบางปะกง ไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่าแต่ยังคงปฏิบัติงานได้ตามปกติ ซึ่งไม่มีมีหน่วยงานไหนเข้าตรวจสอบเลยเหรอคะ โรงงานก็อยู่ในชุมชน ความปลอดภัยก็ไม่มี ดับเพลิงเมื่อหลายๆปีก่อนก็ไม่ได้ซ้อมทำเอกสารหลักฐานเท็จส่งแต่กรมเจ้าท่า ตรวจหน่อยเถอะค่ะ โรงงานนี้อันตราย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 03 พฤษภาคม 2560
ผู้ตอบ:สำนัก/ศูนย์/จภ.1-7/กอง
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:03/05/2560
รายละเอียด
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ขอรายงาน กรณี บริษัท ไทยวา จำกัด(มหาชน) ไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือ และไม่มีการฝึกซ้อมแผนดับเพลิง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นขอหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่าเทียบเรือ(ท่าหมายเลข 3 ) โดยวิศวกรรับรองความปลอดภัยของท่าเทียบเรือเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา รอเจ้าพนักงานตรวจสอบสภาพท่าเทียบเรือก่อนออกหนังสือรับรองฯ บริษัทฯได้เปิดใช้ท่าเพียงท่าเดียว(ท่าหมายเลข 3) 
- สำหรับท่าเทียบเรือหมายเลข 1 และ 2 บริษัทฯได้งดใช้ท่า เนื่องจากไม่พร้อมเปิดใช้งาน
- การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่