ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 312

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง nara@hotmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 03 มีนาคม 2560 เวลา 08:59 น.
ผู้ร้องเรียนผู้ปกครอง นรด
เลขประจำตัวประชาชน
Emailnara@hotmail.com
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน8.การฝึกอบรม/สอบความรู้/ออก ปก. ผู้ทำการในเรือ
คำร้องเรียน/คำถามการสอบตั๋วเรือ
รายละเอียด การสอบตั๋วเรือ -การสอบข้อเขียนยุติธรรมดี และบอกผลทันที สามารถสอบซ่อมได้ไว -การสอบสัมภาษณ์ จัดวันในการสอบน้อยมาก สัปดาห์ละเพียง 1 วัน วันละ 3 คน สอบไม่ผ่านไปสอบใหม่ต่อคิวอีก 2 เดือนต่อมา มันนานเกินไป อยากให้กรมได้โปรดเห็นใจเอื้อให้ระบบคล่องตัวมากกว่านี้ -การสอบสัมภาษณ์ ใช้ผู้สัมภาษณ์เพียงคนเดียว ทำให้มาตรฐานในการสัมภาษณ์เกิดความแตกต่าง เหมือนเสี่ยงดวง จนเกิดข่าวลือไปในวงกว้างว่า ถ้าเจอบุคคลหนึ่งสัมภาษณ์ ถือว่า โชคร้าย จนต้องไปบนให้คลาดแคล้ว ***เรียนหนัก 4 ปี ฝึกงานหนัก 1 ปี สอบตั๋ว 1ปี และไปต่อคิวให้บริษัทเรียกไปทำงานอีก ที่สุดกว่าสายงานอาชีพไหนแล้วจริงๆ****

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักแผนงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 10 มีนาคม 2560
ผู้ตอบ:สำนัก/ศูนย์/จภ.1-7/กอง
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:10/03/2560
รายละเอียด ขอขอบคุณสำหรับคำร้องของท่าน ได้ส่งคำร้องของท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว 

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่