ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3199

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 17:52 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิดข้อมูลผู้ร้อง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามหัสเรื่องนร02620028709 เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นและควันรบกวนจากการเร่งเครื่องยนต์ของเรือข้ามฟาก บริเวณท่าเรือฝั่งพระนครมุ่งหน้าไปยังท่าเรือฝั่งวังหลัง กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดรหัสเรื่องนร02620028709 เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นและควันรบกวนจากการเร่งเครื่องยนต์ของเรือข้ามฟาก บริเวณท่าเรือฝั่งพระนครมุ่งหน้าไปยังท่าเรือฝั่งวังหลัง กรุงเทพมหานคร คนขับเรือจะทำการเร่งเคลื่อนยนต์ในช่วงเวลา 05.00-06.00 น. และช่วงเวลา 22.00-23.00 น. เป็นประจำทุกวัน ทำให้มีกลิ่นเหม็นและควันของเครื่องยนต์รบกวนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นอย่างมาก

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่