ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3202

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 18:04 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิดข้อมูลผู้ร้อง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่องนร02620028427 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าโดยสารเรือข้ามฟากให้แก่นักท่องเที่ยว บริเวณท่าเรือข้ามฟากธงสีทอง(ท่ามหาราชและท่าช้าง)
รายละเอียดรหัสเรื่องนร02620028427 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าโดยสารเรือข้ามฟากให้แก่นักท่องเที่ยว บริเวณท่าเรือข้ามฟากธงสีทอง(ท่ามหาราชและท่าช้าง) (ไม่ทราบแขวงและเขต) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19พ.ค.62 บริการเรือข้ามฟากไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยาม ผู้โดยสารชำระอัตราค่าบริการเป็นจำนวนเงิน 60 บาท และจากท่าช้างจะต้องชำระค่าบริการเป็นจำนวนเงิน 20 บาท ซึ่่งผู้ร้องทราบว่า นักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้บริการเรือข้ามฟากดังกล่าว ไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยาม ไม่ต้องชำระอัตราค่าบริการ(ฟรี)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด 1.ศูนย์การค้าไอคอนสยามได้จัดเรือให้บริการแก่ประชาชน (Shuttle Boat) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใน4เส้นทาง ประกอบด้วย
- ศูนย์การค้าไอคอนสยาม-ท่าเรือสาทร ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-23.30น.
- ศูนย์การค้าไอคอนสยาม-ท่าเรือวัดม่วงแค ให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-23.00น.
- ศูนย์การค้าไอคอนสยาม-ท่าเรือสี่พระยา ให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-23.00น.
- ศูนย์การค้าไอคอนสยาม-ท่าเรือราชวงศ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-23.00น.
2. ท่าช้าง - ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัด ได้จัดเรือด่วนเจ้าพระยาธงทอง ให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-19.00น.มีเรือให้บริการทุก 30 นาที ในอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย
3. ท่ามหาราช - ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยบริษัทเจ้าพระยาทัวริสท์โบ๊ทจำกัด เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในเส้นทาง ให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-18.00น. มีเรือให้บริการทุก 30 นาที ในอัตราค่าโดยสารเที่ยวละราคา 60 บาท

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่