ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3218

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13:47 น.
ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อนามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่องนร02620001594ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำแท่งเหล็กออกจาก บริเวณท่าเรือด่วนเจ้าพระยา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดรหัสเรื่องนร02620001594ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำแท่งเหล็กออกจาก บริเวณท่าเรือด่วนเจ้าพระยา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีเจ้าหน้าที่นำเหล็กมากั้นไว้ จึงเว้นช่องทางการเดินลงเรือ และทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการ



กรุณากรอกที่อยู่