ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3221

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:03 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิดข้อมูลผู้ร้อง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่องนร02620009969 เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการให้บริการเรือรับส่งผู้โดยสารของท่าเรือโชคกฤษดา ให้บริการเกาะเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
รายละเอียดรหัสเรื่องนร02620009969 เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการให้บริการเรือรับส่งผู้โดยสารของท่าเรือโชคกฤษดา ให้บริการเกาะเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ไม่ออกเรือโดยสารตามช่วงเวลาระยะที่กำหนด ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายเพราะตนเองเดินทางไปทำงานหรือทำธุระต่อไม่ทันเวลากำหนด

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่