ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3222

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:10 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิดข้อมูลผู้ร้อง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน1.บริการเรือด่วนเจ้าพระยา
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่องนร02620008274 เรื่องขอให้ปรับปรุงการให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการจากท่าน้ำนนท์-วัดราชสิงขร (เรือธงสีส้ม)
รายละเอียดรหัสเรื่องนร02620008274 เรื่องขอให้ปรับปรุงการให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการจากท่าน้ำนนท์-วัดราชสิงขร (เรือธงสีส้ม) จำนวน 2 ลำ ไม่จอดรับ ได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าไม่จอดรับผู้โดยสารที่ท่าเรือนี้ และให้ย้อนไปขึ้นเรือที่ท่าเรือพระราม 5 แทน แต่ท่าเรือพระราม 5 อยู่ในระยะทางที่ไกลมาก จากกรณีดังกล่าวเห็นว่าเรือโดยสารควรรับ-ส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือวัดตึก เพราะอยู่ใกล้กว่าท่าเรือพระราม5

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่