ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3237

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 15:19 น.
ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อนามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่องนร0260006037 เรื่อง ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เรือที่เดินทางไกลเกิน 15 นาที
รายละเอียดรหัสเรื่องนร0260006037 เรื่อง ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เรือที่เดินทางไกลเกิน 15 นาที เป็นเรือใหญ่เครื่องไฮสปีด เดินบนเรือชมวิวทะเลได้ ไม่กระแทกคลื่นแรงนักย่อมดีกับนักท่องเที่ยวด้วย เรือลำใหญ่ 1 ลำ สามารถมีไกด์ได้มากกว่า 1 เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวให้ทั่วและดี

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:กำลังดำเนินการ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่