ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3238

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 15:24 น.
ผู้ร้องเรียนไม่ระบุ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่องนร02620003758 เรื่อง ขอเสนอความคิดเห็นให้มีอุปกรณ์นิรภัยป้องกันการกระแทกบนเรือโดยสารทุกประเภท
รายละเอียดรหัสเรื่องนร02620003758 เรื่อง ขอเสนอความคิดเห็นให้มีอุปกรณ์นิรภัยป้องกันการกระแทกบนเรือโดยสารทุกประเภท เบาะกันกระแทก

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:กำลังดำเนินการ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่