ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3239

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 15:36 น.
ผู้ร้องเรียนนายอิทธิชัย อนุรัตน์ธาดา
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่ากวดขันเรื่องความปลอดภัยทางน้ำในพื้นที่ อำเภอเชียงของ
รายละเอียดขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่ากวดขันเรื่องความปลอดภัยทางน้ำในพื้นที่ อำเภอเชียงของ ท่าเรือหลักๆ อยู่ 3 ท่าเรือ ท่าเรือเชียงของ ท่าเรือบั๊คและท่าเรือวัดหลวง(ท่าผาถ่าน)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ขอรายงานดังนี้ 1.ได้ตรวจสอบพบว่ามีเรือขนาดเล็ก(ของชาวบ้าน) จอดเทียบกับท่าเรืออยู่ ได้รับจ้างขนกระเบื้องลอนมุงหลังคา ซึ่งในระหว่างที่ทำการขนนั้นมีเรือสินค้าสัญชาติลาววิ่งผ่าน จึงทำให้เกิดคลื่นประกอบกับในเวลาเดียวกัน ผู้ควบคุมเรือได้เหยียบกราบเรือข้างหนึ่ง ทำให้น้ำหนักเรือลำนั้นเกิดความไม่สมดุลส่งผลให้น้ำเข้าตัวเรือ เรือลำดังกล่าวจึงจมลง เจ้าของเรือและเจ้าของสินค้าได้ช่วยกันกู้เรือและสินค้าดังกล่าวขึ้นโดยไม่ติดใจเอาความกัน เจ้าหน้าที่ได้กำชับเจ้าของเรือและเจ้าของสินค้าให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยมากกว่านี้ 2.การสอบรับใบประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือบางท่านมีอายุเกินกว่า50ปีขึ้นไป ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำข้อสอบ เจ้าหน้าที่ จึงได้มีการให้คำแนะนำแต่ไม่มีการบอกข้อสอบให้ผู้เข้าสอบทราบแต่อย่างใด 3.ได้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย(พนักงานขนส่ง) จำนวน 1 คน ประจำอยู่ในพื้นที่ อ.เชียงของ อีกทั้งได้มีการจัดส่งหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ อ.เชียงของเป็นประจำ มิได้มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับกรณีตามกล่าวอ้างนั้น เข้าใจว่าน่าจะเป็นการตรวจเรือ เพื่อขอรับการต่ออายุ หรือการจดทะเบียนเรือใหม่โดยเจ้าพนักงานตรวจเรือจะเป็นผู้ตรวจเรือ ซึ่งต้องขอรับการสนับสนุนเจ้าพนักงนตรวจเรือจาก สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก เนื่องจาก สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ยังไม่ได้รับการจัดสรรในอัตราตำแหน่งที่ว่างอยู่ ประกอบกับน่าจะเป็นการเข้าใจว่าเป็นการตรวจประจำช่วงเทศกาล ที่จะมีการตรวจทุกๆช่วงเทศกาล ซึ่งการดูแลความปลอดภัยนั้น เจ้าหน้าที่ได้พึงตระหนักและใส่ใจความปลอดภัยมาด้วยตลอด

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่