ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3241

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง Phuswong@hotmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 16:10 น.
ผู้ร้องเรียนคุณผุสดี ผุสดี ร้องผ่านสำนักการจราจรและขนส่ง
เลขประจำตัวประชาชน
EmailPhuswong@hotmail.com
โทรศัพท์0898845231
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนการให้บริการเรือในคลองแสนแสบ
รายละเอียดร้องเรียนการให้บริการเรือในคลองแสนแสบ ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กทม.1555 กรณีเรือให้บริการในคลองแสนแสบมีควันดำและบรรทุกผู้โดยสารเกิน 80 คน ช่วงเวลาประมาณ 18.00-19.30 น. บริเวณท่าเรืออโศก เลขที่รับแจ้ง 17218/62 หมายเลขเรื่อง 190200046

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่