ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3243

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง wachi_kp@hotmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 17:43 น.
ผู้ร้องเรียนนางสาววชิราภรณ์ หัตถิรางกูร
เลขประจำตัวประชาชน
Emailwachi_kp@hotmail.com
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามการทำแนวเขตกันน้ำเซาะ
รายละเอียดการทำแนวเขตกันน้ำเซาะ ราษฎรในเขตตำบลบางประแดง หมู่ที่ 5 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ทำแนวเขตกันน้ำเซาะในลำคลองส่งน้ำ (คลองแขก) ไม่ทราบว่ารุกน้ำแนวเขตในลำคลองด้วยหรือไม่ ขอให้สำนักงานกรมเจ้าท่าสาขาอยุธยา ช่วยดำเนินการตรวจสอบด้วย (ร้องทางเมลล์)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่