ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3244

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 17:49 น.
ผู้ร้องเรียนสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0262110185
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามขอประสานแจ้งเรื่องร้องทุกข์ กท0403/รท88674
รายละเอียดขอประสานแจ้งเรื่องร้องทุกข์ กท0403/รท88674 เลขที่รับแจ้ง 92890/62 รท88674 ร้องผ่านศูนย์กทม.1555 ผู้ร้องไม่สะดวกแจ้ง ท่าเรือท่าพระจันทร์ ถนนมหาราช เขตพระนคร บริเวณท่าเรือดังกล่าว(จุดสังเกต ติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตท่าพระจันทร์) พบเรือข้ามฟากของบริษัทสุภัทรา สตาร์เครื่องยนต์ทิ้งไว้ ทำให้มีควันจากท่อไอเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ช่วงเช้าเวลา 05.00-07.00 น. และช่วงกลางคืนเวลา 23.00-24.00 น. เป็นประจำทุกวัน พบเห็นมาประมาณ 1 สัปดาห์ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่