ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3249

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12:17 น.
ผู้ร้องเรียนคุณเบญจรัตน์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์095-5244705
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามขับเรือเร็ว คลองแสนแสบ(10)
รายละเอียดเมื่อเวลา 08.59 น.ได้รับร้องเรียนทางสายด่วน 1199 จากคุณเบญจรัตน์ฯ ว่า ตนได้มาใช้บริการเรือคลองแสนแสบ เวลา 08.30 น.โดยประมาณ ซึ่งขณะนั้นเรือกำลังเข้าเที่ยบที่ท่าเรือชาญอิสระ ได้มีเรือเบอร์ 11 แล่นสวนมาด้วยความเร็วทำให้เกิดคลื่นน้ำกระเด็นเข้ามาในเรือทำให้ตนเอง และผู้โดยสารคนอื่นเปียก และกลัวว่าอาจเกิดอันตรายได้ จึงร้องเรียนมายังกรมเจ้าท่าเพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่