ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3250

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12:19 น.
ผู้ร้องเรียนคุณณัฐวุฒิ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์090-9124632
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามน้ำสาดเข้าบริเวณท้ายเรือ คลองแสนแสบ(4)
รายละเอียดเมื่อเวลา 08.50 น. ได้รับแจ้งว่า ตนเองได้โดยสารเรือคลองแสนแสบจากท่าเรือวัดกลางไปยังประตูน้ำ ช่วงระหว่างที่เรือใกล้ถึงท่าเรืออิตัลไทย ได้เกิดน้ำสาดเข้าบริเวณท้ายเรือ (โดยที่ขณะนั้นไม่มีเรือสวนมาแต่อย่างใด) ทำให้ผู้โดยสารที่อยู่ท้ายเรือเปียกจำนวนมาก จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่าเพื่อให้ดำเนินแก้ไขต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่