ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3275

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:47 น.
ผู้ร้องเรียนคุณชัยวุฒิ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-8445154
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน - การสร้างสะพานและถมคลอง(9)
รายละเอียดเมื่อเวลา 11.05 น. (วันที่ 20 สิงหาคม 2562) ได้รับแจ้งร้องเรียนว่า ในพื้นที่ชุมชนโรงหล่อ จ.นครปฐมบริเวณคลองลาดตะเข้ มีการสร้างสะพาน ชื่อสะพานซอยชุมชนโรงหล่อ (พื้นที่ใกล้กับโรงงานไวไว) และได้ทำการถมคลอง โดยสะพานดังกล่าวสร้างเสร็จมาประมาณ 1 ปีแล้ว แต่ภายหลังจากสร้างเสร็จ ทำให้ทางเดินน้ำในคลองลาดตะเข้ มีปัญหา การระบายน้ำที่ช้า ทำให้เกิดน้ำขังในพื้นที่บ่อยครั้ง และส่งกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมาก จึงขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการต่อไปด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่