ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3290

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 15:32 น.
ผู้ร้องเรียนคุณพวงเพชร
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์083-8502956
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อนในการใช้บริการเรือข้ามฟาก(3)
รายละเอียดได้รับแจ้งร้องเรียนว่า เรือข้ามฟากท่าวัดคลองเตย (นอก) ไปยังท่าเรือกำนันขาว เรือข้ามฟากเสียบ่อยมาก และมีเรือวิ่งอยู่เพียงลำเดียว เมื่อเรือลำดังกล่าวขัดข้อง เจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือจะบอกให้ผู้โดยสาร ไปใช้บริการเรือหางยาวแทน ทำให้ผู้โดยสารได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางเป็นอย่างมาก จึงขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบสภาพเรือดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขต่อไปด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่