ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3296

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 14:22 น.
ผู้ร้องเรียนคุณศิริวรรณ มงคลพาณิชย์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0875164451
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามเรือคลองแสนแสบจอดเลยป้ายและเก็บค่าโดยสารเกินราคา(2)
รายละเอียดได้รับแจ้งร้องเรียนจากคุณศิริวรรณฯ ว่าตนได้โดยสารเรือจากท่าเรือบางกะปิ เพื่อไปขึ้นเรือที่ท่าเรือชาญอิสระ แต่เรือไม่จอด ทั้งที่ได้แจ้งกับพนักงานเก็บค่าโดยสารแล้ว เนื่องจากกริ่งกดอยู่ห่างจากตน และผู้โดยสารค่อนข้างมาก ไม่สามารถกดกริ่งก่อนถึงท่าเรือได้ ตนได้ไปขึ้นเรือที่ท่าเรือทองหล่อซึ่งเลยมาอีก 1 ท่าเรือ หลังจากนั้น ตนได้โดยสารเรือกลับจากท่าทองหล่อ เพื่อกลับไปขึ้นเรือที่ท่าเรือชาญอิสระตามวัตถุประสงค์เดิม พนักงานเก็บค่าโดยสารได้เก็บค่าโดยสาร 12 บาท โดยตนได้ให้ธนบัตรใบละ 20 บาท ได้รับเงินทอน 8 บาท ซึ่งเกินกว่าราคาในตั๋วโดยสารที่ระบุไว้ว่า ตั๋วโดยสารราคา 9 บาท . จึงร้องเรียนมายังกรมเจ้าท่าเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่