ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3305

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 14:16 น.
ผู้ร้องเรียนคุณนก
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์082-7820137
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามกระเป๋าเรือแสดงพฤติกรรมขู่กรรโชก
รายละเอียดเมื่อเวลา 16.05 น. (วันที่ 26 สิงหาคม 2562) ได้รับแจ้งจากคุณนกว่า เมื่อช่วงเวลา 15.00 น.โดยประมาณ ตนเองได้โดยสารเรือคลองแสนแสบจากท่าเรือผ่านฟ้า ไปยังบางกะปิเมื่อมาถึงท่าเรือประตูน้ำเพื่อเปลี่ยนเรือไปบางกะปิได้โดยสารเรือหมายเลข 35 ด้วยความเพลียตนเองจึงได้งีบหลับบนเรือ แล้วซักพักมีกระเป๋าเรือคนนึงเดินเข้ามาพูดจาตะคอกและกระโชกโฮกฮากใส่เพื่อขอดูตั๋วพร้อมทั้งล้วงมือไปในกระเป๋าหยิบวัตถุต้องสงสัยบางอย่างมากำไว้ในมือ แล้วทำท่าไม่พอใจใส่ตน ดังนั้นจึงได้ตัดสินใจหลบเลี่ยงบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นแก่ตนเองได้. จึงเรียนมาเพื่อให้ทางกรมเจ้าท่าทราบเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการประสานเรื่องไปยังผู้ประกอบการให้ปรับปรุงการให้บริการของพนักงาน พร้อมทั้งให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่