ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3309

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09:54 น.
ผู้ร้องเรียนคุณกิตติพงศ์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์089-9238109
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามเรือด่วนเจ้าพระยามีควันดำ
รายละเอียดวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 07.50 น.ได้รับเรื่องร้องเรียนทางสายด่วน 1199 ว่า คุณกิตติพงศ์ฯ ได้มาใช้บริการเรือด่วนแม่น้ำเจ้าพระยา เดินทางจากท่าเรือปิ่นเกล้า มุ่งหน้าไปยังท่าเรือสาทร และได้พบเรือธงเหลืองเบอร์ 214 ซึ่งมีควันดำมาก จึงร้องเรียนมายังกรมเจ้าท่าเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:กำลังดำเนินการ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่