ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3311

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 02 กันยายน 2562 เวลา 14:45 น.
ผู้ร้องเรียนคุณกัลย์ฐิตา
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์098-3939241
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน กระเป๋าเรือเก็บค่าโดยสารเกินราคา
รายละเอียดวันที่ 2 ก.ย. 62 เวลา 9.14 น. รับแจ้งจากคุณกัลย์ฐิตาฯ ผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบจากท่าเรือวัดกลางไปท่าเรืออโศก ว่าพนักงานเก็บค่าโดยสาร 17 บาท หมายเลขตั๋ว 40052 60911 ปกติเคยจ่าย 15 บาท และดูจากป้ายที่ท่าเรือเป็นราคา 15 บาท จึงโทรไปสอบถามที่บริษัทฯ แต่ไม่ได้คำตอบที่พอใจ จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่าดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงตารางที่ติดในท่าเรือต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่