ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3326

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 08 กันยายน 2562 เวลา 13:30 น.
ผู้ร้องเรียนคุณวิน
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0626429651
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน การสร้างกำแพงรุกล้ำลำน้ำ
รายละเอียดวันที่ 8 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น. รับแจ้งจากคุณวินฯ ว่าตนมีบ้านพักอาศัยริมคลองที่เชื่อมต่อกับคลองศาลเจ้า อนามัยงามเจริญ ซอย 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ พบว่าในคลองดังกล่าว มีการก่อสร้างกำแพงหมู่บ้านรุกล้ำเข้ามาในคลอง เรือไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และมีสิ่งปลูกสร้างของประชาชนกีดขวางลำคลอง รวมทั้งมีเรือไม้เก่าที่ไม่ใช้แล้ว จอดทิ้งอยู่ในคลองดังกล่าวด้วย จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่าดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่