ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3353

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง tosekmitl@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 15:02 น.
ผู้ร้องเรียนชรัมภ์พล ฟุ้งขจร
เลขประจำตัวประชาชน1102001358749
Emailtosekmitl@gmail.com
โทรศัพท์0945522080
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามมีการต่อเติมสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมบุกรุกล่วงลำน้ำ
รายละเอียดเจ้าของสถานที่ Vintage ACT Cafe ได้ทำการต่อเติมตัวบ้านรุกล้ำลำน้ำ เจ้าของบ้านหลังนี้ได้มีการต่อเติมตัวบ้านให้ยื่นออกมาบริเวณลำน้ำเล็กน้อยในก่อนหน้านี้ แต่พอเห็นไม่มีใครแจ้งจึงทำการต่อเติมรุกล้ำเข้าไปอีก ถ้านิ่งเฉยต่อไปต้องมีการต่อเติมออกมาอีกแน่นอน จึงแจ้งมาให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่