ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3360

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13:42 น.
ผู้ร้องเรียนคุณตง ไก่แก้ว
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0646426893
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนการเรียนหลักสูตรพาณิชยนาวีหลักสูตรระยะสั้นฝ่ายช่างกล สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดร้องเรียนการเรียนหลักสูตรพาณิชยนาวีหลักสูตรระยะสั้นฝ่ายช่างกล สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากคุณตงฯ โทร.0646426893 ขอร้องเรียนการเรียนหลักสูตรพาณิชยนาวีหลักสูตรระยะสั้นฝ่ายช่างกล ของสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย จังหวัดชลบุรี เนื่องจากคุณตงฯ ได้สอบถามทางเพจของสถาบันฯ ประมาณวันที่ 20 เม.ย. 61 ว่าตนเป็นคนไม่มีสัญชาติ สามารถเข้าเรียนได้หรือไม่ และได้รับคำตอบจากทางสถาบันว่ามาสมัครได้เลย และตนจึงแจ้งว่าขอตนไปทำเรื่องขอสัญชาติก่อนแล้วกันจึงจะมาสมัครเรียน แต่ทางเพจของสถาบันฯ บอกว่ามาได้เลย เรื่องอื่นค่อยว่ากัน ตนจึงได้สมัครเรียนและเสียค่าสมัคร 500 บาทและก่อนจะเข้าศึกษาตนก็ได้จ่ายค่าเทอม 97,000บาท และได้เข้าศึกษาโดยเป็นนักเรียนประจำตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 61 ระหว่างที่เรียนนั้น ตนได้ขออนุญาตทางสถาบันฯเพื่อออกไปทำเรื่องขอสัญชาติ ทางสถาบันก็อนุญาต แต่ตนทำเรื่องขอสัญชาติไม่ได้ ตนเรียนถึงวันที่ 13 มี.ค. 62 ทางสถาบันฯ จึงแจ้งให้ตนออกจากสถาบัน โดยบอกว่าตนเวลาเรียนไม่พอ และให้ตนเซ็นต์ยินยอมไม่ให้ฟ้องร้องทางสถาบันฯ แต่ตนอยากได้เงินค่าเทอมคืน และได้ทำเรื่องขอเงินคืนกับทางสถาบันฯประมาณ 4 – 5เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความคืบหน้าแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อขอให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ เนื่องจากตนได้ร้องเรียนไปทางกระทรวงศึกษาธิการ และหลายหน่วยงานแล้ว ได้ทราบจากทางหน่วยงานว่าเป็นหลักสูตรของกรมเจ้าท่า จึงขอร้องเรียนมาทางกรมเจ้าท่าช่วยตรวจสอบและขอความเป็นธรรมด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่