ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3375

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น.
ผู้ร้องเรียนจันทรมาศ จัทรสุขะกุล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0813309588
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามเสนอแนะให้มีการปรับปรุงป้ายบอกท่าเรือในคลองแสนแสบ
รายละเอียดเนื่องจากป้ายบอกท่าเรือของท่าเรือในคลองแสนแสบ (ป้ายบอกชื่อท่า และป้ายบอกชื่อท่าเรือที่ผ่านมาและท่าต่อไป) มีสภาพชำรุดและตัวหนังสือเลือนลาง และบางท่าเรือโดนป้ายโฆษณาบดบัง จึงขอเสนอแนะให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบและแจ้งผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขด้วย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่