ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3389

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10:54 น.
ผู้ร้องเรียนคุณวิรัตน์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0819175805
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้กรมเจ้าท่าปรับเปลี่ยนขั้นตอนวิธีการทำบัตรผู้สูงอายุ เพื่อขอลดค่าโดยสารเรือ
รายละเอียดขอให้กรมเจ้าท่าปรับเปลี่ยนขั้นตอนวิธีการทำบัตรผู้สูงอายุ เพื่อขอลดค่าโดยสารเรือ โดยให้กรมเจ้าท่าหารือกับทางบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา ให้ผู้ที่ประสงค์จะทำบัตรผู้สูงอายุเพื่อลดค่าโดยสารเรือ สามารถทำบัตรที่จุดจำหน่ายตั๋ว ตามท่าเรือต่างๆ ได้เลย โดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรมเจ้าท่า และไม่ควรกำหนดอายุการใช้งานของบัตร โดยบัตรควรจะใช้ได้ตลอดชีพเลย เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบัตรบ่อยครั้ง

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่