ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3402

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 03 ตุลาคม 2562 เวลา 18:55 น.
ผู้ร้องเรียนอัศนัย บุญมี
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0949091129
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามผู้ควบคุมเรือข้ามฟากเมาสุรา
รายละเอียดวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 18.55น.ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำกรมเจ้าท่า ได้รับแจ้งร้องเรียน จากผู้ร้องเกี่ยวกับเรือข้ามฟากท่าเรือเทศบาลปากเกร็ด – ท่าเรือวัชรีวงศ์ ที่มีให้บริการจำนวน 2 ลำ ว่าผู้ควบคุมเรือทั้ง 2 ลำ มีอาการเมาสุรา ส่งเสียงโวยวาย ขณะเดินเรือให้บริการผู้โดยสาร ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พบเห็นประจำโดยเฉพาะในช่วงตอนเย็น จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่าเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (4)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:กำลังดำเนินการ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่