ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3402

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 03 ตุลาคม 2562 เวลา 18:55 น.
ผู้ร้องเรียนอัศนัย บุญมี
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0949091129
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามผู้ควบคุมเรือข้ามฟากเมาสุรา
รายละเอียดวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 18.55น.ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำกรมเจ้าท่า ได้รับแจ้งร้องเรียน จากผู้ร้องเกี่ยวกับเรือข้ามฟากท่าเรือเทศบาลปากเกร็ด – ท่าเรือวัชรีวงศ์ ที่มีให้บริการจำนวน 2 ลำ ว่าผู้ควบคุมเรือทั้ง 2 ลำ มีอาการเมาสุรา ส่งเสียงโวยวาย ขณะเดินเรือให้บริการผู้โดยสาร ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พบเห็นประจำโดยเฉพาะในช่วงตอนเย็น จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่าเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (4)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขานนทบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริง นายสถาพร คงกล่อม ผู้แทนเจ้าของเรือได้รับการประสานทางโทรศัพท์ กรณีร้องเรียนผู้ควบคุมเรือข้ามฟากท่าเรือเทศบาลปากเกร็ด-ท่าเรือวัชรีวงศ์ มีอาการเมาสุรา และแจ้งให้ผู้ประกอบการ(เจ้าของเรือ)ทราบ พนักงานขับเรือดังกล่าวพ้นหน้าที่ในการควบคุมเรือให้บริการข้ามฟาก(เลิกจ้าง)  กำชับพนักงานขับเรือทุกลำปฏิบัติหน้าที่ด้วยระมัดระวังและห้ามดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดทุกชนิด หากพบจะทำการเลิกจ้าง ผู้ประกอบการได้จัดทำป้ายการให้บริการหากพบพนักงานให้บริการไม่สุภาพหรือมีข้อแนะนำในการให้บริการสามารถติดต่อกับผู้ประกอบการได้โดยตรงผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 081-3638888
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่