ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3403

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 10:56 น.
ผู้ร้องเรียนkamnoon james
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามขออนุญาตปลูกสร้างบนพื้นที่เขตเดินเรือแต่โดนนายทุนไล่ที่ อ้างว่ามีโฉนดบนพื้นที่เขตเดินเรือ
รายละเอียดมีผู้ใช้ชื่อ Kamnoon james ร้องเรียนเกี่ยวกับ มีการขออนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตเดินเรือ แต่มีนายทุนไล่ให้รื้อบ้านเอาเสามาปักแจ้งว่ามีโฉนดที่ดิน สอบถามว่าเค้าสามารถมีโฉนดที่ดินได้หรือ แล้วสอบถามเรื่องข่าวพื้นที่ปากคลองแหลมริ่ว หมู่ที่ 4 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ถูกคลื่นซัดทรายปิดปากคลองแหลมริ่ว ทำให้ชาวประมงพื้นบ้าน ไม่สามารถนำเรือเข้า-ออก ทำประมงได้ (ข่าว ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2559) สามารถสอบถามได้ที่ใคร

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด ขณะนี้ได้ประสานแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่