ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3406

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง saeya_mello@hotmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 08 ตุลาคม 2562 เวลา 17:11 น.
ผู้ร้องเรียนParita Ryoko
เลขประจำตัวประชาชน
Emailsaeya_mello@hotmail.com
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามมีการปล่อยน้ำเสียลงคลองแสนแสบ
รายละเอียดวันที่ 2 ตุลาม 2562 (06.30 น.)ขอให้หน่วยงานตรวจสอบ มีการลักลอบน้ำเสียลงคลอง พบน้ำดำมากช่วงนี้ และมีฟองขาวลอยเกลื่อนตรงท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ มีภาพประกอบหากต้องการ (ปริฎา)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:กำลังดำเนินการ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่