ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3406

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง saeya_mello@hotmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 08 ตุลาคม 2562 เวลา 17:11 น.
ผู้ร้องเรียนParita Ryoko
เลขประจำตัวประชาชน
Emailsaeya_mello@hotmail.com
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามมีการปล่อยน้ำเสียลงคลองแสนแสบ
รายละเอียดวันที่ 2 ตุลาม 2562 (06.30 น.)ขอให้หน่วยงานตรวจสอบ มีการลักลอบน้ำเสียลงคลอง พบน้ำดำมากช่วงนี้ และมีฟองขาวลอยเกลื่อนตรงท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ มีภาพประกอบหากต้องการ (ปริฎา)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่า สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสิ่งแวดล้อม งานวิเคราะห์(ห้องปฏิบัติการ) ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการปล่อยน้ำเสียทิ้งลงสู่คลองแสนแสบ โดยหัวหน้างานควบคุมตรวจตราพื้นที่ที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจทางน้ำ คลองแสนแสบ ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบผลการตรวจสอบสรุป 
          บริเวณท่าเรือเดอะมอลล์ บางกะปิ ที่มีการร้องเรียนเป็นบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำคลองตาหนัง ทำหน้าที่สูบระบายน้ำออกจากตาหนังลงสู่คลองแสนแสบ ใช้ระบายน้ำเมื่อมีปริมาณน้ำในคลองเพิ่มมากขึ้นหลังฝนตก เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักระบายน้ำ 
           เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. พบว่าสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของคลองแสนแสบบริเวณดังกล่าวจะรับการระบายน้ำจากสถานีสูบน้ำคลองตาหนัง มีการระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบในช่วงเช้า รวมทั้งช่วงเวลาที่มีฝนตก มีการระบายน้ำปริมาณมาก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยน้ำที่ระบายจากสถานีสูบน้ำ เป็นน้ำทิ้งจากชุมชนรวมกับน้ำฝน โดยไม่ผ่านการบำบัด ซึ่งคลองแสนแสบเป็นคลองขุดไม่ใช่คลองธรรมชาติ อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ถูกใช้ในบทบาทหน้าที่หลักในการระบายน้ำ และเดินเรือ ดังนั้นคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ จึงอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรม 
           คาดว่าสาเหตุของการปล่อยน้ำเสียในวันและเวลาที่มีการร้องเรียน เกิดจากการเร่งระบายน้ำจากคลองตาหนังผ่านสถานีสูบน้ำลงสู่คลองแสนแสบ เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำดำและมีฟองตามภาพที่ผู้ร้องเรียนแจ้ง 
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่