ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3415

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 08 ตุลาคม 2562 เวลา 10:09 น.
ผู้ร้องเรียน๋Kitthichai Pahnchawatt
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์280
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนเกี่ยวกับเรือโดยสารในคลองแสนแสบลำที่ 37
รายละเอียดผมขอทำหนังสือร้องเรียนเรือคลองแสนแสบต่อกรมเจ้าท่า] . เนื่องจากผมไม่สามารถรับ email ยืนยันตัวตนผ่านทางเว็ปไซด์ http://rongtook.md.go.th/rongtook/ ผมจึงต้องขออภัยมาใน ณ ที่นี้ เนื่องจากความไม่สะดวก การร้องเรียนครั้งนี้ไม่ใช้เรื่องส่วนตัวแต่อย่างใด . ผมขอร้องเรียน ท่าเทียบเรือคลองแสนแสบ อโศก ติดกับรถไฟฟ้า mrt สถานีเพชรบุรีเรือลำที่ 37 เทียบท่าเรือเพชรบุรีโดยประมาท เวลาประมาณ 10.09-10.10 นาที ณวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โดยการใช้มุมท้ายเรือเทียบเรือ แล้วผู้โดยสาร เดินอ้อมกาบเรือเพื่อขึ้นฝั่ง บางท่านต้องกระโดดข้าม การเทียบเรือเช่นนี้ เป็นเหตุให้อาจมีผู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุได้ได้ง่าย ซึ่งกระผมเห็นว่า เป็นความประมาทอย่างยิ่ง และขาดจิตสาธารณะโดยพื้นฐานในการให้บริการประชาชน . ผมหวังและขอร้องกรมเจ้าท่าให้ดำเนินการตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เหตุการเช่นนี้เกิดขึ้น เพราะผู้รับความเสี่ยงคือประชาชนที่ใช้บริการเป็นอันมากเพราะว่า หากเกิดเหตุการใดใด ที่เป็นอุบัติเหตุอันเกิดจากการเทียบเรือไม่ปรกติเช่นนี้ แล้วมีคนเจ็บคนตาย โดยที่กรมท่าเคยรับเรื่องร้องเรียนเช่นนี้ไว้แล้ว โดยเฉพาะ เกี่ยวข้องกับเรือคลองแสนแสบหมายเลข 37 หรือคนขับเรือ หรือกระเป๋าเรือหมายเลข 37 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 อาจมีองค์กรอิสระดำเนินการตรวจสอบ ตามประมวลกฏหมาย อาญามาตรา 157 ได้ ซึ่งกรมเจ้าท่าย่อมได้รับความแปดเปื้อนเสียหายได้ . แม้กระผมนั่งเรือเป็นประจำโดนน้ำสาดหลายครั้งก็หาได้มีความติดใจอะไรเป็นส่วนตัวไม่ แต่ความประมาทในการเทียบเรือเช่นนี้ไม่อาจยอมรับได้เพราะเป็นอันตรายต่อสาธารณะชนโดยรวม . จึงร้องเรียนกรมเจ้าท่ามาด้วยความหวังดีและความเคารพอย่างยิ่ง . กิตติชัย ปัญจวัฒน์

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่