ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3462

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14:34 น.
ผู้ร้องเรียนTANA SOMSUK
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามสอบถามถึงความปลอดภัยของแพที่ให้บริการ
รายละเอียดมีผู้ใช้ชื่อ TANA SOMSUK สอบถามถึงความปลอดภัยของแพที่ให้บริการ ชื่อว่าแพพี่ต้น มีลักษณะเป็นบ้านลอยอยู่เหนือน้ำ ผู้สอบถามถามว่าแพลักษณะนี้อันตรายหรือไม่

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่