ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3463

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14:37 น.
ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนาม
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน5.การขุดลอกเปลี่ยนแปลงแม่น้ำ/ลำคลอง/ดูดทราย
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนเรื่องการถมคลอง
รายละเอียดผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนาม ร้องเรียนเรื่องการถมคลอง ซึ่งผู้ร้องคิดว่าเป็นการกระทำ ที่ไม่ถูกต้อง หน่วยงานในพื้นที่นิ่งเฉยไม่กระทำการใดๆ เหตุเกิดบริเวณบ้านเมืองเก่า หมู่ 1 โคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด รายงานครั้งที่ 1 กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่7 สาขานครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฯ ขอรายงานดังนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา เดินทางไปพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เพื่อขอข้อมูลบริเวณที่มีการร้องเรียนเรื่องการถมคลอง  นายจะเด็ด ไชยเสน ผู้อำนวยการกองช่าง และนายตุลา ทับพุดชา ผู้ช่วยช่างและนายตุลา ทับพุดชา ผู้ช่วยช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช  นำไปตรวจพื้นที่ร้องเรียน บริเวณคลองสะแก บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายหล่า สนสูงเนิน กำนันหมู่ที่ 1 และนางกัลยา สงครามภักดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จากการตรวจสอบฯ และสอบถาม นางณัฐชลีพร สุภาศิริธนานนท์ (ผู้แทนของนายวีระ ตันตาปกุล เจ้าของบ้าน) ทราบว่า ได้นำดินมาถมบริเวณหน้าบ้านเพื่อให้สามารถใช้เป็นทางเดิน เป็นบริเวณเกว้าง 1.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร ทั้งนี้ ดินบางส่วนได้ไหลลงคลองสะแก ตั้งใจจะให้รถแม็คโครนำดินขึ้นมา แต่เนื่องจากรถมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราชแนะนำให้นำรถแม็คโคขนาดเล็กมาดำเนินการ จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป นางณัฐชลีพร สุภาศิริธนานนท์ (ผู้แทนนายวีระ ตันตาปกุล เจ้าของบ้าน) จะขนย้ายดินออกไปจากคลองสะแกให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่ง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา จะติดตามการดำเนินการและรายงานต่อไป 

รายงานครั้งที่ 2   สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่7 สาขานครราชสีมา ได้ตรวจสอบพื้นที่ เมื่อวันที่ 4พ.ย.62 พบว่า นายวีระ ตันตาปกุล(เจ้าของบ้าน) ทำการขนย้ายดินออกไปจากคลองสะแก เมื่อวันที่ 28ต.ค.62 

เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่