ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3483

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:49 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิด
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามนร02620056319 การบริการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ขอให้แก้ไขปัญหาการปล่อยควันของกลุ่มเรือข้ามฟาก (ตามผู้ร้องแจ้ง) บริเวณ ท่าเรือสีีพระยา แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดนร02620056319 การบริการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ขอให้แก้ไขปัญหาการปล่อยควันของกลุ่มเรือข้ามฟาก (ตามผู้ร้องแจ้ง) บริเวณ ท่าเรือสีีพระยา แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีการปล่อยควันจากท่อไอเสียบริเวณด้านหลังของเรือ ทำให้ควันกระจายไปทั่วเรือ ช่วงเวลา 06.00-24.00 น. ประสบปัญหามาเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปีแล้ว

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด ขณะนี้ได้ประสานแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
่รายงานครั้งที่ 2 สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำได้ดำเนินการตรวจสอบวัดค่าควันดำเรือทั้ง4ลำ ปรากฎว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่