ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3501

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:05 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิด
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามนร02620048953การบริการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ กรณีประชาชนไม่เห็นด้วยกับการจำกัดความเร็วเรือโดยสารในคลองแสนแสบ
รายละเอียดนร02620048953การบริการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ กรณีประชาชนไม่เห็นด้วยกับการจำกัดความเร็วเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ส่งผลให้ประชาชนไปทำงานสาย ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่