ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3526

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09:54 น.
ผู้ร้องเรียนคุณสถาพร
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์089-0333110
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน เรือแสนแสบแล่นเร็ว
รายละเอียดวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 7.40 น. ได้รับแจ้งร้องเรียนจากคุณสถาพรฯ ว่าตนได้รับความเดือดร้อนจากการแล่นเรือเร็วภายในคลองแสนแสบ โดยขณะที่เดินเท้าไปส่งลูกเข้าโรงเรียน ระหว่างท่าเรือ มศว.ประสานมิตร ถึงท่าเรืออโศก (บริเวณทางเดินริมคลอง) มีเรือโดยสารหมายเลข 10 วิ่งผ่านมาด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดลูกคลื่นสูงในลำคลอง และกระเด็นขึ้นมาโดนคนที่เดินอยู่บริเวณทางเดินริมคลอง เสื้อผ้าเปรอะเปื้อนและเปียกน้ำ (โดยพบเห็นปัญหาเดิม ๆ) แต่ยังไม่เห็นมีการแก้ไขหรือปรับปรุงในทางที่ดีขึ้น . จึงร้องเรียนมายังกรมเจ้าท่าให้ช่วยดำเนินการต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่