ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3529

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง somchai.ujr@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 15:48 น.
ผู้ร้องเรียนSomchai Uarjira
เลขประจำตัวประชาชน
Emailsomchai.ujr@gmail.com
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนท่าเรือคลองแสนแสบถึงได้นำป้ายโฆษณาแผ่นใหญ่มาปิดบังป้ายท่าเรือ
รายละเอียดร้องเรียนท่าเรือคลองแสนแสบถึงได้นำป้ายโฆษณาแผ่นใหญ่มาปิดบังป้ายท่าเรือ ทำให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้การเดินทางด้วยเรือคลองแสนแสบเป็นประจำ มองไม่เห็นว่าถึงท่าเรือไหนแล้ว และไม่ทราบว่าท่าเรือถัดไปเป็นท่าเรืออะไรเพื่อเตรียมตัวได้ทันการขึ้นท่าเรือ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่