ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3534

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง pharattakorn@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 16:16 น.
ผู้ร้องเรียนปรัตถกร ดุกสุกแก้ว(อาร์ต)
เลขประจำตัวประชาชน
Emailpharattakorn@gmail.com
โทรศัพท์080-970-8251
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนให้สอบสวนผู้ขับเรือ ICONSIAM เกือบขับชนเรือข้ามฟากท่าวัดสุวรรณ
รายละเอียดร้องเรียนให้สอบสวนผู้ขับเรือ ICONSIAM เกือบขับชนเรือข้ามฟากท่าวัดสุวรรณ โดยเรือ ICONSIAM ขับพุ่งมาที่เรือข้ามฟาก อีกนิดเดียวก็จะชนแล้ว อยากให้ทางกรมเจ้าท่าช่วยตรวจสอบเรื่อง แล้วหามาตรการกับผู้ที่ขับเรือ และการควบคุมผู้โดยสาร (เมื่อวันที่ 26พ.ย.62 เวลา 19.10 น.)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่