ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3536

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง manukk267@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 18:04 น.
ผู้ร้องเรียนพันเอกมนู กองแก้ว
เลขประจำตัวประชาชน
Emailmanukk267@gmail.com
โทรศัพท์0813769351
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน1.บริการเรือด่วนเจ้าพระยา
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนการเก็บค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาเกินราคาตั๋ว จากท่าพายัพปลายทางศิริราช(วังหลัง)
รายละเอียดร้องเรียนการเก็บค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาเกินราคาตั๋ว จากท่าพายัพปลายทางศิริราช(วังหลัง) ในวันที่ 13พ.ย.62 เวลา 12.00 น. เศษ ชำระค่าโดยสารด้วยธนบัตรฉบับละ 20 บาท และได้รับเงินทอนมา 1 บาท ผู้โดยสารเดาเอาว่าราคาค่าโดยสารเป็น 19 บาท จึงไม่ได้แจ้งกับพนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจขึ้นมาตรวจตั๋วจึงได้สอบถาม แต่พนักงานเก็บค่าโดยสารโวยวายและพูดจาไม่ดี

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่