ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 355

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง konrueseaman@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 15:36 น.
ผู้ร้องเรียนคนเรือผู้เดือดร้อน
เลขประจำตัวประชาชน
Emailkonrueseaman@gmail.com
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน8.การฝึกอบรม/สอบความรู้/ออก ปก. ผู้ทำการในเรือ
คำร้องเรียน/คำถามค่าปรับการทำสัญญาเรือไทย
รายละเอียดผมเข้าไปเชคซีเซอร์วิสเพื่อสมัครสอบ แล้วพบว่าบริษัทไม่ได้แจ้งทำสัญญาคนประจำเรือ ทำให้ผมต้องถูกปรับ 500 บาท ผมถามหน่อยครับว่าจริงๆควรไปเก็บเงินที่บริษัทถึงจะถูกต้องใช่ไหมครับ เพราะเป็นความผิดของบริษัทที่ไม่แจ้งทำสัญญา ทำไมเจ้าท่าถึงมาปรับที่คนเรือ และไม่มีวิธีที่จะบังคับให้เรือไทยทำสัญญาหรือครับ เห็นคนเรือคนอื่นก็เสียค่าปรับหลายลำเลย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ฝ่ายสัญญาคนประจำเรือ
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ผู้ตอบ:กองมาตรฐานคนประจำเรือ
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:19/05/2560
รายละเอียด
ฝ่ายสัญญาคนประจำเรือ กองมาตรฐานคนประจำเรือ ขอเรียนชี้แจงดังนี้
กรณีคนประจำเรือ  ผู้ที่จะทำการงานในเรือต้องทำมาแจ้งกับทางกรมเจ้าท่า ก่อนลงตามมาตรา 285 แห่งพ.ร.บ. เดินเรือในน่านน้ำไทย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคนประจำเรือ ในกรณีไม่ทำการแจ้งจะมีโทษปรับตั้งแต่ 500 – 5,000 บาท ซึ่งกรมเจ้าท่าจะต้องทำการเปรียบเทียบปรับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้ระยะเวลาการทำงานบนเรือ โดยกรมเจ้าท่าได้อนุโลมปรับในอัตราขั้นต่ำสุด ซึ่งจะได้รับการชี้แจงก่อนการเปรียบเทียบปรับทุกครั้ง โดยช่องทางการแจ้งกับกรมเจ้าท่าในการทำงานในเรือ มี 2 ช่องทาง คือ แจ้งทางไปรษณีย์ หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถ้ายังมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ที่ กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า โทร 02 – 233-1311-8 ต่อ 320

     กรณีเจ้าของเรือ ถ้าตรวจพบไม่ทำการแจ้งชื่อคนที่ทำงานในเรือของตน ก็จะมีความผิดโดนปรับมาตรา 49 ในฐานอำนาจของ พ.ร.บ. เรือไทย ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่