ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3560

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14:22 น.
ผู้ร้องเรียนคุณสุรัชต์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-4550110
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน11.ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ไม่ให้ใบเสร็จค่าปรับ
รายละเอียดวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 19.51 น. ได้รับแจ้งร้องเรียนจากคุณสุรัชต์ฯ ว่าบิดาชองคุณสุรัชต์เป็นนายท้ายเรือขนส่งหิน ได้ถูกปรับ 500 บาทจำนวน 3 ครั้ง ซึ่งเป็นเงิน 1500 บาท ข้อหาไม่มีบัตรประจำตัวนายท้าย เนื่องจากบิดาของตนไม่สามารถต่ออายุได้เพราะบิดามีอายุ 76 ปี ซึ่งถูกปรับที่จังหวัดสมุทรสงคราม วัดไร่ขิง และตลาดนัดดำเนินสะดวก บิดาขอจึงใบเสร็จกับทางเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ที่ แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ จึงร้องเรียนมายังกรมเจ้าท่า ให้ช่วยตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่