ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3581

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 16:21 น.
ผู้ร้องเรียนสำนักงานรัฐมนตรี นายพอพล ผู้ร้องเรียน
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์022833080
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน5.การขุดลอกเปลี่ยนแปลงแม่น้ำ/ลำคลอง/ดูดทราย
คำร้องเรียน/คำถามเรื่องร้องเรียนกระทรวงคมนาคม ปัญหาความจำเป็นเดือดร้อนเร่งด่วนสำหรับการป้องกันภัยวิบัติอันเกิดจากสะพานข้ามคลองมหาชัย(สะพานวัดเจษ)ชำรุด พร้อมเสนอของบประมาณและแนวทางสำหรับการขุดลอกคลองมหาชัยตื้นเขิน
รายละเอียดเรื่องร้องเรียนกระทรวงคมนาคม ปัญหาความจำเป็นเดือดร้อนเร่งด่วนสำหรับการป้องกันภัยวิบัติอันเกิดจากสะพานข้ามคลองมหาชัย(สะพานวัดเจษ)ชำรุด พร้อมเสนอของบประมาณและแนวทางสำหรับการขุดลอกคลองมหาชัยตื้นเขินและการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองและแม่น้ำท่าจีน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่