ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3591

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง only.test.onlyone@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09:51 น.
ผู้ร้องเรียนไม่ระบุ
เลขประจำตัวประชาชน
Emailonly.test.onlyone@gmail.com
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามควรลดระดับความเร็ว กรณีที่ต้องวิ่งเรือส่วนผ่านกัน คลองแสนแสบ บริเวณท่าเรือคลองตัน
รายละเอียดควรลดระดับความเร็ว กรณีที่ต้องวิ่งเรือส่วนผ่านกัน คลองแสนแสบ บริเวณท่าเรือคลองตัน (ผู้ร้องแจ้งว่าเรือที่วิ่งส่วนมากไม่ลดระดับความเร็วเท่า จึงทำให้น้ำสาดใส่เข้ามาเต็มๆเปียกไม่เกือบทั้งตัว

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่