ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3606

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 16:51 น.
ผู้ร้องเรียนกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยสิงห์-คอนผึ้ง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน5.การขุดลอกเปลี่ยนแปลงแม่น้ำ/ลำคลอง/ดูดทราย
คำร้องเรียน/คำถามขอให้มาตรวจสอบท่าทรายเถื่อนที่ขุดลำน้ำแม่ยวม อ.แม่สะเรียง สะพานข้ามบ้านคอนผึ้งและบ้านห้วยสิงห์ มีเครื่องจักรแอบลักลอบขุดทราย
รายละเอียดขอให้มาตรวจสอบท่าทรายเถื่อนที่ขุดลำน้ำแม่ยวม อ.แม่สะเรียง สะพานข้ามบ้านคอนผึ้งและบ้านห้วยสิงห์ มีเครื่องจักรแอบลักลอบขุดทราย เอามาไว้บริเวณนี้และขุดช่วงบริเวณน้ำแม่ยวม ปลายสุดบ้านห้วยสิงห์

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่