ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3609

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:48 น.
ผู้ร้องเรียนคุณเก๋
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-2997778
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน - คนขับเรือดื่มสุรา
รายละเอียดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.39 น. ได้รับแจ้งร้องเรียนจากคุณเก๋ฯ ว่าพบเห็นคนขับเรือโดยสารที่วิ่งรับนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณท่าเรือเล็กสีลม ในตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีอาการเหมือนดื่มสุราและเบียร์ตลอดเวลา (มีขวดเบียร์วางอยู่ข้างตัวและยกดื่มเป็นระยะๆ) และยังขับเรือเร็วรวมถึงเสียงดังโวยวายบ่อยครั้ง (ข้อมูลเรือ – เรือหมายเลข 19 หลังคาสีเหลือง ชื่อเรือธารานำโชค) โดยทางผู้ร้องแจ้งว่าได้เคยแจ้งร้องเรียนไปแล้วหลายครั้ง ทั้งเจ้าของท่าเรือ ตำรวจในพื้นที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าในพื้นที่รับผิดชอบ แต่ก็ยังไม่เห็นมีการปรับปรุงแก้ไข จึงอยากให้ ทางกรมเจ้าท่าเข้าทำการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่3 สาขานครปฐม ดำเนินการตรวจสอบ พบนายท้ายเรือกลลำน้ำประจำเรือชื่อเรือ ธารานำโชค5 หมายเลขทะเบียนเรือ 523680214 มีอาการดังกล่าวตามที่ร้องเรียนเป็นจริง ทำการบันทึกถ้อยคำดำเนินการตามกฎหมายพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ทำหน้าที่ในเรือประพฤติตนไม่สมควรต่อหน้าที่ เจ้าหน้าที่สั่งงดใช้ปก. 1 เดือน และได้งดใช้การใช้ประกาศนียบัตรในระบบสารสนเทศการออกใบประกาศนียบัตรกรมเจ้าท่า และได้ประกาศแจ้งให้กับผู้ประกอบการท่าเรือทุกท่าเรือในพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกรับทราบแล้ว
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่