ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3612

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:25 น.
ผู้ร้องเรียนEnvy Srii
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์ไม่ประสงค์แจ้ง
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามความปลอดภัยของท่าเรือพายัพ
รายละเอียดร้องเรียนเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของท่าเรือวัดอาวุธ อยู่ตรงข้ามท่าเรือพายัพ มีเสาหลักอยู่แค่เสาเดียวด้านขวามือ ส่วนทางซ้ายมือคือมีแค่เชือกที่ยึดตอไม้ไว้ เวลาที่คลื่นมากระทบแรงๆ จะโคลงเคลงมาก ทำให้ไม่ปลอดภัย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า ขอรายงานผลการตรวจสอบดังนี้ 1.ความสกปรกจากมูลนกพิราบบนท่าเรือสะพานพระราม7 จะดำเนินการติดฝ้าลวดตาข่ายใต้โครงหลังคาทั้งหมดซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณพ.ศ.2564 สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ประสานผู้ประกอบการเพื่อให้ล้างทำความสะอาดทุกวัน 2.ความไม่ปลอดภัยของท่าเรือวัดอาวุธจากการตรวจสอบท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเรือของวัดประกอบด้วยโป๊ะเหล็กพร้อมสะพานปรับระดับลักษณะการยึดโป๊ะกับเสาไม่มีความมั่นคงแข็งแรงและไม่ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร เห็นควรให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำสั่งปิดการใช้งานชั่วคราวและแจ้งผู้ดูแลหรือเจ้าของท่าเรือให้แก้ไขปรับปรุงโดยการตอกเสาเหล็กยึดโป๊ะให้มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต่อผู้โดยสาร
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่