ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3613

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:24 น.
ผู้ร้องเรียนชลิตา กิรติเสวี
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0633178953
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามท่าเรือหางยาวข้ามฟากที่ปากบาราไปบุโหลน ไม่สามารถใช้บันไดเดินลงได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปิดไว้ ให้เรือจอด ทำให้นั่งท่องเที่ยวต้องโหนบันไดลิงลงเรือ
รายละเอียดท่าเรือหางยาวข้ามฟากที่ปากบาราไปบุโหลน ไม่สามารถใช้บันไดเดินลงได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปิดไว้ ให้เรือจอด ทำให้นั่งท่องเที่ยวต้องโหนบันไดลิงลงเรือ ซึ่งการสัญจรด้วยเรือหางยาวจะเป็นการช่วยเหลือการท่องเที่ยวให้กับชาวบ้านได้มาก แต่การปิดกั้นความสะดวกนักท่องเที่ยว ผลักให้นักท่องเที่ยวไปใช้เรือเฟอรี่ กรมเจ้าท่าทำถูกแล้วหรือ ?

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่5 สาขาสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าบันได้สำหรับขึ้น-ลง เรือไม่สามารถให้ประชาชนใช้งานได้ เนื่องจากมีกลุ่มเรือหางยาวของชาวบ้านเกาะบุโหลน และเรือประมงขนาดเล็ก จอดปิดบังทางขึ้น-ลง ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และผู้ใหญ่บ้านเกาะบุโหลน ร่วมถึงตัวแทนกลุ่มเรือหางยาว ในการร่วมกันจัดระเบียบกำหนดจุดจอดเรือไม่ให้กีดขวางทางขึ้น-ลง บริเวณท่าเทียบเรือไปเกาะบุโหลน และปิดการใช้บันไดลิงบริเวณที่ได้รับการร้องเรียน ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำในการจัดทำป้ายห้ามจอดเรือ ในบริเวณจุดขึ้น-ลงเรือ เป็นที่เรียบร้อย
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่