ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3628

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:01 น.
ผู้ร้องเรียนคุณปุ๋ม
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์087-2658407
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน - เรือคลองแสนแสบขับกระแทก
รายละเอียดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.50 น. ได้รับแจ้งร้องเรียนทางสายด่วน 1199 จากคุณปุ๋มว่า ได้มาใช้บริการเรือคลองแสนแสบจาก ท่าเรือวัดกลางเพื่อไปยังท่าเรืออโศก โดยเรือหมายเลข 4 เวลา 14.43 น. เรือได้เข้าเทียบที่ท่าเรือชาญอิสระ ซึ่งเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงทำให้ตนที่ตั้งครรภ์นั้นตกจากเก้าอี้ และกลัวว่าอาจเกิดอันตรายขึ้นกับทารกในครรภ์ได้ จึงร้องเรียนมายังกรมเจ้าท่าช่วยดำเนินการต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่